Second opinion

Har du redan en kvalificerad kandidat eller en internt sökande till en tjänst? Låt oss vara med och ge dig ett oberoende och objektivt beslutsunderlag.

Ett objektivt beslutsunderlag

Har du redan en kvalificerad kandidat eller en internt sökande till en tjänst? Låt oss vara med och ge dig ett oberoende och objektivt beslutsunderlag. Vi säkerställer att kandidaten har rätt förutsättningar för att lyckas i sin nya roll. Återkoppling sker till både kund och kandidat, vilket ger större acceptans för beslut, exempelvis av interna kandidater.

EISS Executive är vårt verksamhetsområde för chefsrekrytering och executive search.

EISS Recruitment är vårt verksamhetsområde för rekrytering av medarbetare och specialister.

EISS Consulting är vårt verksamhetsområde för kompetens- och verksamhetsutveckling samt interimslösningar inom rekrytering.

EISS Innovation är vår verksamhet där vi vill främja kvinnor i näringslivet, genom stipendium och investeringar i framtida företag.