Vad drömmer du om på jobbet?

Varför välja EISS?

Vi är specialister på:

UU
Search
Hittar du inte rätt kandidat i ditt urval? Vi genomför en search utifrån kravspecifikation. Detta innebär att vi aktivt söker och kontaktar potentiella kandidater på marknaden. Vi utformar urvalet och säkerställer att de kandidater som presenteras har den kompetens du efterfrågar.
Kandidatattraktion
Vi lägger stort engagemang vid att motivera och attrahera kandidater till karriärutveckling och att ta klivet in i din verksamhet. Vi identifierar och marknadsför det unika med just ditt företag, för att därefter matcha kandidater med de värderingar och drivkrafter som överensstämmer med era.
ZZ
Personbedömning
Vi har fördjupad kompetens inom screening, urval, personbedömning, testning och second opinions. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering, marknadsledande tester och vi utformar personbedömningen utifrån varje unikt uppdrag. Personbedömningen kan du som blivande arbetsgivare arbeta vidare med i introduktionen av din nya medarbetare. Som kund hos oss erbjuder vi dig strukturerade uppföljningar och garantier på rekryteringsprocessen.
Partnerskap
Genom vår specialistkompetens inom rekrytering, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Med strategisk rådgivning vill vi tillföra rätt potential till ditt företag och därigenom skapa affärsnytta och tillväxt. Vi har med vårt arbetssätt skapat långsiktiga och förtroendefulla relationer till våra kunder i Östergötland.

Följ oss i våra sociala medier!