Rekrytering

I alla våra rekryteringsprocesser ingår search som en viktig del för att vi ska få fram rätt slutkandidater.

Kompetensbaserad rekrytering

Via EISS Rekrytering erbjuder vi dig som kund att rekrytera medarbetare och specialister till din organisation. Vi jobbar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess och stöd i att attrahera rätt målgrupp för ditt företag. I alla rekryteringar ingår search, tester, djupintervjuer och garantier.


EISS Executive är vårt verksamhetsområde för chefsrekrytering och executive search.

EISS Recruitment är vårt verksamhetsområde för rekrytering av medarbetare och specialister.

EISS Consulting är vårt verksamhetsområde för kompetens- och verksamhetsutveckling samt interimslösningar inom rekrytering.

EISS Innovation är vår verksamhet där vi vill främja kvinnor i näringslivet, genom stipendium och investeringar i framtida företag.