Så funkar EISS Consulting

Vi vill stötta dig som kund att bli framgångsrik i dina rekryteringar och få de bästa förutsättningarna för långsiktiga anställningar. Exempelvis visar forskning att kvalitén på onboarding och introduktion påverkar längden på medarbetarens anställning. För att du ska lyckas har vi utvecklat EISS Consulting som komplement till våra tjänster inom rekrytering, då vi vill vara med dig hela vägen!

Våra tjänster inom EISS Consulting

 • Grunder i rekrytering
  • Denna utbildning riktar sig mot företag som vill fördjupa och utveckla sin rekryteringskompetens. Kursen innehåller samtliga steg i rekryteringsprocessen, guidning i intervjuteknik, employer branding samt onboarding. Ge ditt företag de bästa förutsättningarna att attrahera era nya stjärnor!
 • Onboarding
  • Vi stöttar din nya medarbetare att få den bästa starten i sin nya roll! Onboarding innehåller introduktionsplan, identifiering av utvecklingsområden för medarbetaren, samt uppföljning och coachning av medarbetaren vid 6 tillfällen första halvåret. Återkoppling och rådgivning till chef för bästa möjliga resultat.
 • Medarbetarutveckling
  • Dina medarbetare är din viktigaste tillgång i ditt företag. Vi hjälper dig att identifiera deras styrkor och utvecklingsområden, och du får ett bra underlag för feedback i utvecklingssamtal. Medarbetaren får coaching och konkreta utvecklingstips utifrån personlighet. Kan även genomföras på gruppnivå.
 • Värdegrundsarbete
  • Ett värdegrundsarbete ger insikt i vad dina medarbetare motiveras av och är nyckeln till ett framgångsrikt team. Identifiera ditt företags värderingar och kultur på gruppnivå, skapa förståelse för varandra och utveckla bättre kommunikation i gruppen.
 • EISS Interim
  • Har du behov av en egen rekryterare? Vi kan erbjuda dig som kund en interimslösning under en kortare eller längre period. Tveka inte att kontakta oss om du behöver förstärka din organisation med kvalificerad rekryteringskompetens, så lägger vi upp en plan för dig.

EISS Executive är vårt verksamhetsområde för chefsrekrytering och executive search.

EISS Recruitment är vårt verksamhetsområde för rekrytering av medarbetare och specialister.

EISS Consulting är vårt verksamhetsområde för kompetens- och verksamhetsutveckling samt interimslösningar inom rekrytering.

EISS Innovation är vår verksamhet där vi vill främja kvinnor i näringslivet, genom stipendium och investeringar i framtida företag.