Executive search & headhunt

Vid tillsättning av chefer på högre positioner krävs ofta en searchbaserad process och marknadskartläggning.

Specialister på affärsdrivna positioner

Vid tillsättning av chefer på högre positioner krävs ofta en searchbaserad process och marknadskartläggning. Vi har ett etablerat nätverk av chefer och ledare i regionen inom olika branscher. Vi är specialister på affärsdrivna positioner och har branschöverskridande erfarenhet.

EISS Executive är vårt verksamhetsområde för chefsrekrytering och executive search.

EISS Recruitment är vårt verksamhetsområde för rekrytering av medarbetare och specialister.

EISS Consulting är vårt verksamhetsområde för kompetens- och verksamhetsutveckling samt interimslösningar inom rekrytering.

EISS Innovation är vår verksamhet där vi vill främja kvinnor i näringslivet, genom stipendium och investeringar i framtida företag.