Om oss

Här hittar du information om alla oss som jobbar på EISS. Välkommen att kontakta oss för ett möte.

Vi på EISS Rekrytering

EISS Rekrytering & Search är en specialistbyrå inom rekrytering med lång erfarenhet i branschen. Vi är fyra seniora rekryteringskonsulter och en vass researcher med djup kunskap inom kompetensbaserad rekrytering.

Vi åtar oss de mest utmanande uppdragen i branscher där det råder kandidatbrist. Varje uppdrag är unikt och vi jobbar med innovativa inslag gällande employer branding, kandidatattraktion och marknadsföring av just ditt företag. Våra kandidater är otroligt viktiga i våra rekryteringar och vi ser det som självklart att varje kandidat får ett professionellt bemötande, oavsett om man är en slutkandidat eller ej.

Vidare har vi mycket god kännedom om rekryteringsbranschen och tillgång till ett etablerat nätverk av kandidater. Vårt kontor är placerat i hjärtat av industrilandskapet i centrala Norrköping, med närhet till hela Östergötland.

Kontaktuppgifter:

Mail: info@eissrekrytering.se

Besöksadress Norrköping: Västgötegatan 28

Besöksadress Linköping: Teknikringen 10

Mia Neander 0702-43 90 56
Johanna Andersson 0702-72 62 66

 

 

Mia Neander, Senior rekryteringskonsult och partner.
”Jag har en magisterexamen i personalvetenskap från Linköpings universitet och certifierad i flera olika personlighetstester. Vidare har jag över 13 års erfarenhet av rekrytering och headhunt, och har stor erfarenhet av tillsättning av tjänster på specialist- och chefs- och ledningsnivå i såväl kommunala som privata verksamheter.”

Mia.neander@eissrekrytering.se
0702-43 90 56

 

 

 

 

Johanna Andersson, Senior rekryteringskonsult och partner.
”Jag har kandidatexamen i personalvetenskap och utbildning i konflikthantering, grupprocesser och ledarskap, samt är certifierad användare i personlighets- och kapacitetstester. Jag har över 13 års erfarenhet av rekrytering, search och personbedömning från specialistnivå upp till VD. I min roll har jag fått stort förtroende att stötta verksamheter i strategisk rekrytering och affärsutveckling.”

Johanna.andersson@eissrekrytering.se
0702-72 62 66

 

 

 

 

Mira Möller, Researcher och junior rekryteringskonsult.
”Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi, med inriktning HR. Jag är certifierad testanvändare samt innehar recruiter licens på Linkedin. Min kompetens ligger främst på search samt våra tjänster inom EISS Rekrytering, marknadsföring samt tillsättningar på medarbetarnivå.”

Mira.moller@eissrekrytering.se
0702-72 93 79

 

 

 

 

Lajla Dzebic, Rekryteringskonsult.
”Jag har en universitetsexamen i beteendevetenskap med inriktning mot psykologi och har erfarenhet av rekrytering sedan år 2018. Jag har sedan starten av min karriär fått förmånen att rekrytera till olika affärsområden och roller vilket gör att jag är bred i min kompetens. Idag rekryterar jag främst på specialistnivå där jag arbetar kund- och kandidatnära och med hög kvalitet!”

Lajla.dzebic@eissrekrytering.se
0702-66 07 86

 

 

 

 

Tomas Köhler, Rekryteringskonsult
”Jag har en kandidatexamen i personalvetenskap från Linköpings universitet och certifierad i personlighets- och begåvningstester. Jag har jobbat med rekrytering och search sedan 2018 och med arbetsmarknadsfrågor sedan 2010. Jag har erfarenhet av tillsättning av tjänster på specialist- och chefsnivå i statlig, kommunal och privata sektor i många yrkeskategorier både regionalt men också nationellt. Jag sätter stort värde på det förtroende ni som kund ger mig att vara en partner inom rekrytering, search och kandidatattraktion. ”

Tomas.kohler@eissrekrytering.se
0702-02 66 60

EISS Executive är vårt verksamhetsområde för chefsrekrytering och executive search.

EISS Recruitment är vårt verksamhetsområde för rekrytering av medarbetare och specialister.

EISS Consulting är vårt verksamhetsområde för kompetens- och verksamhetsutveckling samt interimslösningar inom rekrytering.

EISS Innovation är vår verksamhet där vi vill främja kvinnor i näringslivet, genom stipendium och investeringar i framtida företag.