Våra värderingar

Eiss är engagerade, innovativa, serviceinriktade och solida

Våra värderingar

 • Engagerade
  • Som rekryteringskonsulter tar vi ett helhetsansvar och personligt engagemang i varje uppdrag för att säkerställa kvaliteten, vilket ger dig som kund trygghet hos oss. Vi åtar oss ofta utmanande uppdrag, vårt engagemang tar oss i mål.
 • Innovativa
  • Vi tänker innovativt och skräddarsyr varje uppdrag, för att möta våra kunders behov.
   Vi håller oss uppdaterade på trender i branschen och utmanar oss själva för att alltid ligga i framkant!
 • Serviceinriktade
  • Vi håller god kommunikation och hög servicenivå genom hela uppdraget, både mot kund och kandidat, vilket skapar bättre förutsättningar för ett lyckat resultat.
 • Solida
  • Att vi håller det vi lovar, är trovärdiga och pålitliga i vårt yrke sätter vi stort värde i. Vi bygger långsiktiga och starka relationer över tid.

EISS Executive är vårt verksamhetsområde för chefsrekrytering och executive search.

EISS Recruitment är vårt verksamhetsområde för rekrytering av medarbetare och specialister.

EISS Consulting är vårt verksamhetsområde för kompetens- och verksamhetsutveckling samt interimslösningar inom rekrytering.

EISS Innovation är vår verksamhet där vi vill främja kvinnor i näringslivet, genom stipendium och investeringar i framtida företag.